Ferievarsel

Afvikling af ferie for pædagogstuderende i lønnet praktik

Som studerende i Klubområdet under Viborg Ungdomsskole må du påregne at skulle holde ferie, når der er skoleferie, da klubberne i disse perioder holder begrænset åbent eller helt lukket.

 

Ovennævnte afholdelse af ferie er således gældende uafhængigt af, om dit praktiksted holder begrænset åbent eller holder helt lukket medmindre andet aftales med praktikstedet.


Der kan ikke optjenes afspadsering til afvikling i disse perioder.


Med ovennævnte er du varslet at skulle afholde ferie (uden løn fra praktikstedet) i ovennævnte perioder.

  
 

 

 
Sidst opdateret: 27.03.2020