Ind- og udmeldelse, samt stamkort

Indmeldelse:
Børn og forældre er altid velkomne til at besøge klubben. 
Hvis du/I vil have en grundig rundvisning, er det en god idé at ringe i forvejen.
Kan du og dine forældre lide stedet og det, vi laver i klubben, skal indmeldelse ske elektronisk via viborg.dk

Ved indmeldelse skal forældre desuden udfylde en oplysnings- og tilladelsesblanket (et stamkort) på klubmedlemmet. Stamkortets ene side indeholder bl.a. forældrenes telefonnumre og tilladelser, som er nødvendige for at kunne deltage i forskellige aktiviteter. På side to anmodes I om samtykke til, at oplysninger om jeres barns trivsel og udvikling må deles mellem skolen og klubben, når vi laver vores to årlige trivsels-vurderinger (TOPI i hhv. oktober og marts).

Blanketten/stamkortet kan fås i klubben eller hentes her på siden (OBS! Begge sider bedes udfyldt).

Udmeldelse:
Senere udmeldelse af klubben, skal ligeledes ske via NemPlads.
Udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. F.eks. skal udmeldelse pr. 30. juni ske inden udgangen af maj måned.

 

Sidst opdateret: 21.08.2019