Forsikring og erstatningspligt

Forsikringer

Viborg Kommune og Viborg Ungdomsskole, herunder Klub-området, har ikke tegnet ulykkesforikring for børn og unge i institutioner og skoler. Det er derfor familiens egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis jeres børn kommer til skade i forbindelse med en aktivitet i klubben. Dette gælder også i forbindelse med skader på genstande. 

Erstatningspligt

Vi holder os til gældende lovgivning på området, vedtaget i maj 2009:

Paragraf 1: Den, der har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart overfor skadeslidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7500 kroner for hver skadegørende handling eller undladelse.
Stk. 2: Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden solidarisk for det i stk. 1 nævnte beløb. 

Paragraf 2: Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden. 

(Se hele lovteksten under pkt. "Lov om forældres erstatningspligt")

Sidst opdateret: 22.08.2019